Procedury Bezpieczeństwa dla Kuracjuszy

Procedury bezpieczeństwa dla kuracjuszy

W związku ze wznowieniem działalności sanatoriów określone i wprowadzone zostały zasady organizacyjne, przy zachowaniu aktualnie obowiązujących reguł bezpieczeństwa rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

Wprowadzone zasady postępowania poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa naszych kuracjuszy jak również pracowników.

 1. Do Sanatorium może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Kuracjusz u którego widoczne będą objawy takie jak wysoka temperatura, kaszel, duszności, nie będzie przyjęty na turnus sanatoryjny.
 2. Nie mogą zgłaszać się na turnus osoby, które przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją. W dniu meldowania się do Sanatorium każdy kuracjusz winien posiadać aktualny, ujemny wynik badania PCR, nie starszy niż sprzed 6 dni.
 3. Każda osoba ma obowiązek zasłaniać usta i nos na terenie całego obiektu (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką – we własnym zakresie),
 4. Należy dezynfekować ręce przy każdorazowym wejściu do budynku, zgodnie z zasadami skutecznej dezynfekcji rąk umieszczonymi przy dozowniku znajdującego się przy wejściu do Sanatorium.
 5. Przy wejściu do gabinetów lekarskich, gabinetu pielęgniarek, gabinetów fizjoterapii, jadalni, jak również na każdym piętrze przy windach umieszczone zostały dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk. Korzystając z pomieszczeń ogólnodostępnych należy każdorazowo dezynfekować ręce.
 6. Przy blacie recepcyjnym może przebywać wyłącznie jedna osoba, pozostałe osoby mogą przebywać w odpowiedniej odległości pozwalającej na przestrzeganie dystansu społecznego, wynoszącego co najmniej 2 metry od drugiej osoby. Na podłodze dla ułatwienia zostały oznakowane odległości między osobami oczekującymi w kolejce na przyjęcie.
 7. Umieszczenie w miejscach widocznych i ogólnodostępnych tj. wejście do budynku, winda, recepcja, gabinety fizjoterapii, gabinety lekarskie oraz pielęgniarek, jadalnia, plakatów oraz materiałów informacyjnych dotyczących profilaktyki zdrowotnej oraz sposobów ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem wraz z informacją o maksymalnej ilości osób mogących jednocześnie przebywać w danej części budynku.
 8. Zabiegi rehabilitacyjne będą odbywały się zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych zalecanych i rekomendowanych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.
 9. W Sanatorium został wyznaczony i przygotowany pokój, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 10. Zakwaterowanie uczestników w Sanatorium odbywa się na zasadach wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami.
 11. Pomiędzy turnusami obiekt jest poddany dodatkowemu sprzątaniu, myciu i dezynfekcji pokoi, łazienek, pokoi zabiegowych, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.