Rehabilitacja po COVID-19 Finansowana z NFZ

Turnusy sanatoryjne

Rehabilitację po COVID – 19 w podmiotach leczniczych będących zakładami lecznictwa uzdrowiskowego

Rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19, ma na celu poprawę :

 • wydolności wysiłkowej i krążeniowej,
 • sprawności oddechowej,
 • zwiększenie odporności, siły mięśniowej i sprawności fizycznej,
 • a także usprawnienie procesów psychosomatycznych organizmui jego efektywności.

Podczas leczenia zostaną wykorzystane m.in.

 • fachowa wiedza zespołu pracowników SU „Limba” ,
 • naturalne surowce balneologiczne (wody lecznicze)jakie znajdują się w Piwnicznej – Zdrój oraz walory klimatyczne Piwnicznej Zdrój, gdzie  Klimat w zdroju jest górski, umiarkowanie bodźcowy i łagodzony przez zalesione lasami iglastymi zbocza gór otaczających dolinę.
 • Podstawowe tworzywa uzdrowiskowe Piwnicznej-Zdrojuto klimat i naturalne wody mineralne – szczawy wodorowęglanowo-magnezowo-wapniowo-żelaziste.
 • Ukształtowanie terenu sprzyja spacerom i uprawianiu różnych form ruchu. Piwniczna – Zdrój to kameralne Uzdrowisko o niskim zagęszczeniu ludności, oddalone od miejskich aglomeracji.Posiadamy wieloletnie doświadczenie w leczeniu układu oddechowego, narządu ruchu, układu trawienia –  bazując na współpracy z NFZ

Rehabilitacja po COVID-19 finansowana z NFZ 19 przysługuje osobom , które:

 • przebyły COVID-19 i zakończyły leczenie nie później niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia rehabilitacji
 • posiadają skierowanie od lekarza i wyniki badań wymagane przez NFZ
 • są samodzielne i zdolne do czynnego uczestnictwa w programie rehabilitacji oraz nie mają przeciwskazań

Rehabilitacja trwa od 2 do 6 tygodni.

Wykonywanych będzie do 4 zabiegów leczniczych dziennie (z wyłączeniem niedziel i świąt) wg zaleceń lekarza w sanatorium, w tym:

 • treningi na ergometrze rowerowym lub bieżni – przynoszą poprawę tolerancji wysiłkowej, wzmacniają siłę mięśni oraz ogólną kondycję organizmu
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia pozycji ułożeniowych – drenaż, stosowany w sytuacji zalegania wydzieliny w oskrzelach
 • inhalacje z wody leczniczej jako naturalnego surowca z „Piwniczanka” mikroelementy zawarte w leczniczych wodach mineralnych wspomagają odbudowę i regenerację błony śluzowej górnych dróg oddechowych
 • zabiegi z zakresu: fizykoterapii (elektroterapia, pole magnetyczne niskiej częstotliwości, ultradźwięki), światłolecznictwa (laser, lampa Sollux, Bioptron), hydroterapii (kąpiele perełkowe, masaże wirowe )
 • terenoterapiaz wykorzystaniem walorów uzdrowiska (powietrze pozbawione zanieczyszczeń, ukształtowanie terenu) – spacery i marsze połączone z ćwiczeniami oddechowymi na świeżym powietrzu
 • trening relaksacyjny z psychologiem -nauka rozładowywania stresu
 • codziennie kuracja pitna „Piwniczanka” ( krenoterapia)
 • spirometria na początku i końcu rehabilitacji
 • wstępny i końcowy test 6-minutowy marszu– ocena duszności i zmęczenia wg skali Borga

Skierowanie wystawi pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19. Lekarz podejmie decyzję o wystawieniu skierowania na podstawie badań wykonanych przez pacjenta .

badania wymagane przez NFZ:

 • RTG klatki piersiowej z opisem
 • EKG
 • CRP – Białka CRP są markerami stanu zapalnego.
 • OB
 • morfologię

Wyniki badania należy zabrać ze sobą do uzdrowiska.
Skierowanie obejmuje dwutygodniowy turnus z możliwością przedłużenia do nawet sześciu tygodni, jeżeli takie zalecenie wyda lekarz uzdrowiska.

Jak wystawić skierowanie?

Skierowanie należy wystawić na: H-USOP”SCH” w Warszawie o/ w Piwnicznej Zdroju Sanatorium Uzdrowiskowe „Limba” 33-350 Piwniczna Zdrój ul. Krynicka 3 , cz. VII kodu resortowego 003 i cz. VIII kodu resortowego 6500.
Rozpoznanie: U.07.1 (COVID-19) / U.10 (Wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19)

Uzasadnienie: Stan po COVID-19 wymagający rehabilitacji. Skierowanie do pobrania

KARTA OCENY OBJAWÓW ZESPOŁU POST-COVID-19 – załącznik nr 1 do pobrania

 

W celu ustalenia terminu odbycia rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 prosimy o kontakt telefoniczny z recepcją sanatorium od godz. 7:00 do godz. 19:00 tel. 18 44 64 223

 

AKTUALNE ZARZĄDZENIE –ZNAJDZIESZ TUTAJ –   Zarządzenia Prezesa NFZ / Zarządzenia Prezesa / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków