Rehabilitacja po COVID-19 Pełnopłatna

Warunkiem realizacji pobytu rehabilitacyjnego jest przedstawienie zaświadczenia o aktualnym stanie zdrowia od lekarza o konieczności odbycia rehabilitacji w celu poprawy stanu zdrowia po przebytej chorobie COVID-19

 w załączeniu wzór zaświadczenia lekarskiego do pobrania

 

Rehabilitacja kierowana jest do pacjentów, osób dorosłych, którzy ze względu na przebytą chorobę Covid-19 wymagają zastosowania rehabilitacji w celu wyeliminowania powikłań pochorobowych.

 

Najważniejsze cele rehabilitacji:

Zastosowanie rehabilitacji po przebyciu choroby COVID-19 ma na celu: przyspieszenie procesu zdrowienia, przeciwdziałanie długofalowym skutkom choroby, poprawę jakości życia, umożliwienie osobom czynnym zawodowo szybkiego powrotu do pełnej aktywności fizycznej i zawodowej.

 

Do osiągnięcia powyższych celów prowadzi:

 • Poprawa ogólnej sprawności psychofizycznej,
 • Poprawa parametrów układu oddechowego i krążeniowego
 • Poprawa wytrzymałości i siły mięśniowej
 • Zapobieganie postępującej niepełnosprawności
 • Przeciwdziałanie stanom lękowym i poprawa samooceny

 

Zakres rehabilitacji po przebytej chorobie COVID -19:

 • Wstępna konsultacja lekarska – ocena stanu pacjenta, ocena stanu układu oddechowego, wyeliminowanie przeciwwskazań.
 • Ustalenie indywidualnego programu rehabilitacji po wykonaniu testu marszowego (Borga), spirometrii oraz określeniu poziomu saturacji.
 • Włączenie rehabilitacji celem zmniejszenia objawów chorobowych i poprawa stanu zdrowia.
 • Nauka prawidłowego oddychania, mobilizacja przepony, klatki piersiowej i żeber.
 • Indywidualnie dobrane ćwiczenia usprawniające na materacach.
 • Ćwiczenia wydolnościowe na ergometrach lub Nordic Walking w terenie pod nadzorem fizjoterapeuty.
 • Pozostałe zabiegi z zakresu fizykoterapii, balneoterapii i hydroterapii według zlecenia lekarskiego.
 • Poprawa stanu psychofizycznego pacjenta poprzez aktywną regeneracja sił witalnych i zmniejszenie poziomu stresu.
 • Zabiegi wspomagające – grota solno – jodowa, krenoterapia oraz marsze i spacery w pięknych okolicach parku zdrojowego.

 

 

 

Pakiet obejmuje:

 • Wstępna konsultacja lekarska – ocena stanu pacjenta, ocena stanu układu oddechowego, wyeliminowanie przeciwwskazań.
 • 1 indywidualna sesja z fizjoterapeutą – nauka oddychania, mobilizacja przepony klatki piersiowej i żeber.
 • 4 zabiegi lecznicze dziennie tj. 24 zabiegi w tygodniu. W skład 4 zabiegów dziennie wchodzą dwa zabiegi z zakresu kinezyterapii oraz dwa zabiegi fizjoterapeutyczne wg indywidulanych wskazań lekarza prowadzącego w sanatorium.
 • Możliwość dokupienia zabiegów leczniczych poza pakietem, po konsultacji z lekarzem prowadzącym w sanatorium, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 • Badanie końcowe – ocena efektów rehabilitacji, zalecenia w zakresie kontynuacji wyuczonych w trakcie rehabilitacji nawyków zdrowotnych.
 • Promocja aktywności fizycznej, nauka sposobów akceptacji choroby i radzenia sobie w sytuacjach stresowych, test samooceny,
 • Całodobowa opieka lekarsko – pielęgniarska
 • Nadzór medyczny nad realizacją programu – ewentualna korekta programu rehabilitacji,
 • Spacery z przewodnikiem turystycznym
 • Inne imprezy kulturalno-oświatowe odpłatnie

 

Oferujemy :

 • pokoje dwuosobowe z pełnym węzłem sanitarnym (TV, Radio, WI-FI),
 • całodzienne wyżywienie (3 posiłki dziennie), dieta zgodnie ze zleceniem lekarza prowadzącego w sanatorium,

 

Rezerwacji można dokonywać  w pełnych turnusach tj. od niedzieli (kolacja) do niedzieli (obiad)

 • 7 – dniowych (7 noclegów),
 • 14 – dniowych (14 noclegów),
 • 21 – dniowych (21 noclegów),

telefonicznie w godzinach od 700 do 1900 tel. 18 446 42 23, kom: 605 056 869

poprzez e-mail recepcja@sanatoriumlimba.pl

 

Koszt pobytu:

 

Ilość dni pobytu Cena za jeden osobodzień w pokoju 2-osobowym Cena pobytu, w pokoju 2-osobowym
7 180 zł 1 260 zł
14 170 zł 2 380 zł
21 150 zł 3 150 zł

 

Dodatkowo płatne:

parking – 6,00 zł/ doba

zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Piwnicznej Zdrój osoby dorosłe obowiązuje opłata uzdrowiskowa w kwocie 3,50 zł dziennie

 

 • Sanatorium zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji lub przesunięcia terminu pobytu w przypadku określonych przez Ministerstwo Zdrowia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.