O Nas

Piwniczna Zdrój jest uzdrowiskiem leżącym w Małopolsce, w centralnej części Beskidu Sądeckiego nad rzeką Poprad, przy trasie z Nowego Sącza do Krynicy Zdroju. Wokół roztaczają się pasma Jaworzyny Krynickiej i Radziejowej oraz góra Kicarz.
W odległości 3 kilometrów znajduje się przejście graniczne do Słowacji (Mniszek).

Obszar Piwnicznej cechuje się umiarkowanie korzystnymi warunkami nasłonecznienia. Różnice w wysokościach, wystawie i nachyleniu stoków powodują dużą przestrzenną zmienność nasłonecznienia. Cały obszar miasta wchodzi w skład Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Celem jego utworzenia była kompleksowa ochrona walorów przyrodniczych (m. in. 1570 ha lasów z nadania Kazimierza Wielkiego), krajobrazowych, kulturowych, uzdrowiskowych realizowana przez dostosowanie działalności gospodarczej do wymogów ochrony przyrody (uwzględniająca również likwidację czynników szkodliwych dla środowiska). Utworzenie parku w terenie zagospodarowanym, ale o dużych walorach przyrodniczych, potraktowano jako przykład współistnienia różnych funkcji: rolno-leśnej, uzdrowiskowej i turystycznej. Wszystkie omówione czynniki, tj. ukształtowanie terenu, klimat i występowanie wód mineralnych powodują, że Piwniczna jest miejscem regeneracji sił, a przede wszystkim uzdrowiskiem.
Malownicze usytuowanie, walory krajobrazowe, liczne źródła leczniczych wód mineralnych, łagodny, górski klimat, spokój i cisza wpływają korzystnie na dobre samopoczucie i poprawę zdrowia kuracjuszy.

Sanatorium Uzdrowiskowe „Limba” usytuowane jest w centrum Piwnicznej Zdroju, w zakolu rzeki Poprad. Obiekt zlokalizowany jest na stoku góry Kicarz, w sąsiedztwie Parku Zdrojowego, gdzie znajdują się liczne szlaki i alejki spacerowe.
Ośrodek składa się z dwóch dwupiętrowych budynków: A i B połączonych łącznikiem.

Sanatorium uzdrowiskowe „Limba” prowadzi działalność w następujących kierunkach leczniczych:

  • turnusy sanatoryjne - są to turnusy 21 - dniowe, na które kuracjusze są kierowani na podstawie
    umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • turnusy rehabilitacyjne – 14-dniowe, mające na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, o uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym ubiega się osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności, osoba taka może również ubiegać się o dofinansowanie pobytu; turnusy rehabilitacyjne dofinansowują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • wczasy lecznicze.

Sanatorium przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Posiada tzw. platformy schodowe służące do transportu osób niepełnosprawnych oraz co roku Ośrodek wzbogaca się o nowy specjalistyczny sprzęt, poszerzając przez to swoją ofertę o nowe rodzaje zabiegów. Umożliwia to również podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług.

Piwniczna jest jednym z 9 uznanych przez Ministra Zdrowia uzdrowisk Ziemi Nowosądeckiej. Posiada niezbędne warunki do prowadzenia lecznictwa naturalnego według obowiązującej ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym.

 

Sanatorium Uzdrowiskowe

ul. Krynicka 3
33-350 Piwniczna Zdrój
tel./fax 018 446 42 23

© Wszelkie prawa zastrzeżone Sanatorium Uzdrowiskowe Limba          Projekt i wykonanie ENET

alarmy toruń