Brakowanie Dokumentacji Medycznej

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

 

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów przebywających na pobytach sanatoryjnych w Sanatorium Uzdrowiskowym „LIMBA” w Piwnicznej Zdroju  w latach 1999. Dokumentacja z 1999 roku dotyczy leczenia sanatoryjnego dorosłych, turnusów rehabilitacyjnych dofinansowywanych z środków PFRON, turnusów leczniczych pełnopłatnych, pobytów leczniczych dzieci. 

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Sanatorium Uzdrowiskowym „LIMBA” , 33-350 Piwniczna Zdrój,       ul. Krynicka 3. natomiast po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
Odbiór do dnia 10 Czerwiec 2021 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00, telefon: +48 18 44 64 223 wew. 20 

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Formularz wniosku o wydanie dokumentacji dostępny jest w SU „LIMBA” oraz na stronie internetowej sanatorium www.sanatoriumlimba.pl   – pobierz wniosek

 

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz.159 z późn. zm.) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).